CZ Gemini s.r.o. - výrobce atypických oken a dveří
Logo cz gemini
Atypická plastová okna a dveře

Atypická plastová okna a dveře

Vyrábíme oblouková okna a dveře. Dále vyrábíme atypická oblouková okna (nepravidelných tvarů). Obojí dodáváme po dohodě v různém stádiu rozpracovanosti:

 • Jen oblouky, rám křídlo, zasklívací lišta
 • Svařence
 • Kompletní okované a zasklené okno

 • Materiál na ohyb musí být delší na každé straně o 100 mm.
 • Ohýbají se profily bílé, RAL, dřevodekor (vyzrálý 6-7 týdnů).
 • Nejmenší průměr okna, který vyrobíme je 600 mm fix. zasklení.
 • Základní podmínky dodávky jsou obsaženy v ceníku ohybů.
 • od října 2014 ohýbáme také profilovou řadu Gealan S9000
Plastova 01

 

Plastova 02

 

Obecné informace k ohybům

Při ohýbání kruhového oblouku by se měla dodržovat následující pravidla:

 • Ohýbat lze 10-násobek šířky profilu, tzn. pokud je osazovací rám široký 70 mm, je možné ohýbat oblouk s šířkou 700 mm.
 • U menších šířek je třeba vzít v úvahu nižší kvalitu (mírné změny povrchu profilu).
 • Pokud se mají ohýbat menší oblouky, je třeba použít menší profil.
 • Odchylce rozměrů o 0-5 mm v šířce vnějšího rozměru kruhového oblouku a oválného oblouku nelze zabránit.
 • Při ohýbání jsou normální tolerance průřezu v šířce 0-0,9 mm a ve výšce 0,0-1,3 mm a je třeba je vzít v úvahu.
 • Nelze zabránit tomu, aby průběžná vnitřní příčka ohýbáním mírně nezměnila povrch.
Zasklívání a montáž atypických plastových oken

Zasklívání a montáž atypických plastových oken

 • Atypická a oblouková okna jsou z výroby dodávána
  s vymezovacími podložkami mezi rámem a křídlem
  u konstrukčního systému GEALAN. U ostatních systémů
  si je spolu s profily k ohýbání dodává objednatel.
 • Tyto podložky je nutno po dobu zasklení a montáže
  do objektu ve výrobku ponechat pro zajištění vzájemných tolerancí.
 • V ohýbaných částech oken běžně není použita kovová výztuž a je proto nutno k tomuto stavu přihlížet při montáži.
 • Rám okna je nutno zabudovat do objektu tak, aby byla zajištěna geometrie mezi křídlem a rámem a stálost tvaru
  po dobu užívání.
 • Při montáži se doporučuje použít klíny (pro vymezení mezi rámem a zdivem), hmoždinky a turbošrouby. Podle zkušeností nejsou vhodné kotvy, které nedostatečně fixují rám ve stabilní poloze.
 • Při zasklívání křídel je nutno respektovat opět vzájemné postavení rámu a křídla. Zasklívací podložky je nutno umístit po celém obvodu oblouku tak, aby křídlo bylo vystředěno.
 • Před aplikací PUR pěny zkontrolovat funkci křídla
  při nasazených vymezovacích podložkách mezi rámem
  a křídlem. Křídlo by mělo jít zavřít s minimálním odporem. Pokud je v některém bodě cítit větší odpor, musí se to vyřešit zasklívacími podložkami v křídle, případně úpravou ukotvení rámu.
 • U obloukových výrobků a nepravidelných tvarů je nutno vždy zákazníka upozornit na to, že kování bude vždy fungovat
  s trochu větším odporem, než u pravoúhlých oken.
 • Při aplikaci PUR pěny do spáry mezi okno a zdivo je nutno postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k deformaci rámu.
  Po dobu zasychání PUR pěny je nutno vymezovací podložky mezi rámem a křídlem zanechat ve výrobku. Jejich odstranění je možné až po vytvrzení pěny.
 • Na závěr je nutno provést zkoušku funkčnosti okna
  při vyjmutých vymezovacích podložkách.
Plastova 03 Plastova 04